1. : Relay Omron G4Q-212S

– Relay luân phiên

– Điện áp cuộn coil: AC 220V

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay Omron G4Q

Mã: G4Q-212S Danh mục: