1. :   Relay Omron MY2N AC12 (S)

– Relay Omron MY2N AC12 (S)

– Số tiếp điểm: 2

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Điện áp cuộn dây:

 + 12 VAC 106.5 mA (50 Hz)

 + 12 VAC 91 mA (60 Hz) 

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

– Có đèn báo trạng thái hoạt động 

2. Kích thước  

Mã: Relay Omron MY2N AC12 (S) Danh mục: