1. :  Relay Omron MY2N AC24 (S)

– Relay Omron MY2N AC24 (S)

– Số tiếp điểm: 2

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Điện áp cuộn dây:

– 24 VAC 53.8 mA (50 Hz)

– 24 VAC 46 mA (60 Hz) 

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

– Có đèn báo trạng thái hoạt động 

2. Kích thước  

Mã: MY2N AC24 (S) Danh mục: