1. : Relay Omron MY2N-CR AC100/110

– Relay Omron MY2N-CR AC100/110

– Số tiếp điểm: 2

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Tần số đóng cắt: 18000 opn./h

– Điện áp cuộn dây:

+ 100 VAC 11.7 mA (50Hz), 100 VAC 10 mA (60Hz)

+ 110 VAC 12.9 mA (50Hz), 110 VAC 11 mA (60Hz)

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

– Có đèn báo trạng thái hoạt động

2. Kích thước 

 

Mã: MY2N-CR AC100/110 Danh mục: