1. :  Relay Omron MY2N-CR AC110/120 (S)

– Relay Omron MY2N-CR AC110/120 (S)

– Số tiếp điểm: 2

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Tần số đóng cắt: 18000 opn./h

– Điện áp cuộn dây:

+ 110 VAC 9.9 mA (50Hz), 110 VAC 8.4 mA (60Hz)

+ 120 VAC 10.8 mA (50Hz), 120 VAC 9.2 mA (60Hz)

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

– Có đèn báo trạng thái hoạt động

 

2. Kích thước 

 

 

Mã: MY2N-CR AC110/120 (S) Danh mục: