1. : Relay Omron MY2N-CR AC200/220

– Relay Omron MY2N-CR AC200/220

– Số tiếp điểm: 2

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Tần số đóng cắt: 18000 opn./h

– Điện áp cuộn dây:

+ 200 VAC 6.2 mA (50Hz), 200 VAC 5.3 mA (60Hz)

+ 220 VAC 6.8 mA (50Hz), 220 VAC 5.8 mA (60Hz)

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

– Có đèn báo trạng thái hoạt động

2. Kích thước 

 

Mã: MY2N-CR AC200/220 Danh mục: