•  Rơle Honeywell SZR-LY4-N1-AC110-120V

  •  Dòng tải cho phép:10A

  • Điện áp cuộn dây:110/120VAC

  • Tiếp điểm:4 cặp PDT


  • Tham khảo thêm các sản phẩm của Rơle Honeywell SZR-LY 

Mã: SZR-LY4-N1-AC110-120V Danh mục: