ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

Mô tả: ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE1600-SW-4P-1600A-65kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (Drawout type).

  • Dòng định mức: 1600A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch: 65 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1600A-65kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW