ACB Mitsubishi AE1600-SW

 1.Mô tả : ACB Mitsubishi AE1600-SW

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE1600-SW.

  • Loại: kiểu cố định (fixed type).

  • Dòng định mức: 1600.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch: 65 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE1600-SW


ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

ACB Mitsubishi AE1600-SW

Chọn các mã sản phẩm khác của ACB Mitsubishi AE-SW