ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

1.Mô tả: ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type).

  • Dòng định mức: 4000A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE4000-SWA-4P-4000A-85kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW