Angle seat van STNC ZF-20T

Angle seat van STNC ZF-20T:
Lưu chất: dầu, khí, nước,..
Loại hoạt động: thường mở.
Pipe size: G3/4.
Áp suất: 0 -1.1Mpa.
Tham khảoAngle seat van
Liên hệ mua hàng:028 3730 5759 – 028 3730 5969