Bộ đếm Omron H7HP-AD

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-AD

  • Bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian H7HP-AD (màu xám).

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC.

  • Hiển thị: 6 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 15 mm.

  • Input mode: Up/down (individual) | accumulative.

  • Dải đếm: -99999 tới 999999.

  • Dải thời gian: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 s tới 99 h 59 min 59 s.

  • Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần.

  • Reset system: Bên ngoài và bằng tay.

  • Kết nối: Screw terminal.

2. Kích thước

  • 72 x 36 x 66 mm (W x H x D)