Cảm biến quang điện Carlo Gavazzi PH 18 CNP 50 NAM1SA

  • Cảm biến quang điện Carlo Gavazzi PH 18 CNP 50 NAM1SA 

  • Nguồn cấp 10 to 30 VDC

  • Kích thước M18

  • Khoảng cách phát hiện 5.0 m

  • Nguồn sáng InGaAIP, LED, 625 nm

  • Tần số 500 Hz

  • Ngõ ra NPN

  • Kiểu kết nối plug

  • Chọn các sản phẩm khác của Cảm biến quang Carlo Gavazzi