Cảm biến quang Omron E3T-FT14 5M

1. Mô tả: Cảm biến quang Omron E3T-FT14 5M

  • Cảm biến quang điện loại thu phát riêng E3T-FT14 5M.

  • Khoảng đo:  0 mm to 500 mm.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%.

  • Ngõ ra:PNP cực thu hở.

  • Chế độ hoạt động: Dark-ON.

  • Kiểu kết nối:cáp dài 5m.

  • Bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược, nhiễu giao thoa.

2. Kích thước

Cảm

3. Nối dây

Cảm

4. Giản đồ điều khiển