Cảm biến quang Omron E3ZM-T83H 2M

1. Mô tả: Cảm biến quang Omron E3ZM-T83H 2M

  • Cảm biến quang điện loại thu phát riêng.

  • Khoảng đo: 0 – 0.8 m.

  • Nguồn cấp: 10 – 30 VDC ± 10%.

  • Ngõ ra: PNP cực thu hở.

  • Chế độ hoạt động: Light-ON | Dark-ON.

  • Kiểu kết nối: Cáp dài 2 m.

  • Có bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược.

2. Kích thước: