Cảm biến quang Sick WL27-3P3402S19

1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến quang Sick WL27-3P3402S19

  • Khoảng cách phát hiện : 0m – 3.5m.

  • Kích thước: 24.6mm x 80mm x 54.2 mm.

  • Cấp bảo vệ: IP 67

  • Nguồn cung cấp: 10-30VDC

  • Ngõ ra: PNP Dark-ON, Light-ON.

  • Thời gian đáp ứng:  ≤ 2.5ms

  • Tần số chuyển mạch:  200Hz.

  • Loại kết nối: Cable with plug, M12, 4-pin, 270 mm

  • Nhiệt độ hoạt động: -30°C … 60°C

  • Nhiệt độ bảo quản:  -40°C … 75°C.

2. Kích thước