Cảm biến quang Sick WT14-2P111

1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến quang Sick WT14-2P111

 • Khoảng cách phát hiện : 50 mm -1500 mm.

 • Độ dài sóng: 870nm.

 • Kích thước: 17.6 x 75.5 x 33.5mm.

 • Cấp bảo vệ: IP67

 • Nguồn cung cấp: 10-30VDC

 • Ngõ ra: PNP, Light/Dark-ON

 • Thời gian đáp ứng: < 2.5ms

 • Tần số chuyển mạch:  200Hz.

 • Loại kết nối: Cable, 4 wire 2 m

 • Nhiệt độ hoạt động: -25°C … 60°C

 • Nhiệt độ bảo quản: -40 °C … 70 °C.

2. Kích thước