Cảm biến sợi quang thông minh Omron E3X-HD11

Cảm biến sợi quang thông minh Omron E3X-HD11
Hình dạng: Hình khối, lắp đường ray
Phương pháp cảm biến: Bộ khuếch đại
Phương pháp cài đặt: Giảng dạy tại
Phương thức kết nối: Cáp
Chiều dài cáp: 2 m
Loại đầu ra: NPN
Chế độ hoạt động: BẬT tối, BẬT sáng
Thời gian đáp ứng: 0,05 mili giây
Vật liệu nhà ở: Polycarbonate
Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ miễn phí phân cực
Điện áp cung cấp: 12-24 V
Chức năng: Hẹn giờ
Đăng kí: Phát hiện đối tượng
Số lượng hiển thị số: 2
Số kênh: 1
Số lượng đầu ra: 1
Mức độ bảo vệ (IP); IP50