Cảm biến từ Carlo Gavazzi DJ 25

  • Cảm biến từ Carlo Gavazzi DJ 25 

  • Nguồn cấp 8.2 VDC

  • Khoảng cách phát hiện 25 mm

  • Kích thước Ø 50 mm

  • Ngõ ra NPN

  • Tần số 250 Hz

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Carlo Gavazzi