CB chỉnh dòng BM3VSB-025

  • CB bảo vệ động cơ Fuji BM3VSB-025.

  • Sử dụng cho động cơ: 11 KW/21 A (380-440V AC)

  • Dòng định mức In: 25 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 15 KA/440 V AC.

  • Dải dòng điện điều chỉnh: 19–25 A.

  • Chỉ thị trạng thái: ON-OFF-TRIP.