CB chỉnh dòng BM3VSB-050

  • CB bảo vệ động cơ Fuji BM3VSB-050.

  • Sử dụng cho động cơ: 22 KW/39 A (380-440V AC)

  • Dòng định mức In: 50 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 15 KA/440 V AC.

  • Dải dòng điện điều chỉnh: 35–50 A.

  • Chỉ thị trạng thái: ON-OFF-TRIP.