CB chỉnh dòng Fuji BM3RHB-P40

  • CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RHB-P40.

  • Công suất Motor: 0.1 KW/0.34 A (380-440V).

  • Dòng định mức In: 0.4 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 100 KA/440 V AC.

  • Dãy dòng nhiệt điều chỉnh: 0.25–0.4 A.