Công tắc hành trình BFR1-BW1

  • Công tắc hành trình BFR1-BW1

  • Lực tác động: 1,95 N [7 oz] max.

  • Cơ cấu tác động: dao động lò xo xoắn

  • Dòng tải cho phép: 0.458A

  • Tiếp điểm: 1NC 1NO

  • Hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ từ: -32 °C to 71 °C