Công tắc hành trình GLAC22D

Công tắc hành trình GLAC22D

  • Kiểu tác động: Top Roller Arm

  • Kiểu tác động: 2NC 2NO DPDT

  • Dòng tiếp điểm: 1mA đến 100mA

  • Độ kín nước:  IP67

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình GLA