Contactor Schneider LC1D09F7

Công suất Motor: 4 kW – AC-3 – <= 440V 9 A.
Dòng nhiệt: Ith=25 A (mạch động lực).
Số pha: 3P(3 NO).
Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.
Điện áp cuộn dây: 110 V AC.
Độ bền điện: 2 triệu lần đóng cắt.
Độ bền cơ: 15 triệu lần đóng cắt.