Control valve AIRTAC M3D

Control valve  AIRTAC M3D

  • Control valve  AIRTAC M3D: 3cửa 2 vị trí.

  • Port size: 05: M5, 06: 1/8″, 08: 1/4″

  • Áp suất: 0-1.0 MPa

=> CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES