Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×300

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×300
Mặt số: 100mm, 150mm
Cấp bảo vệ: IP 67
Cấp chính xác: 1%
Đầu đo: 6×300, 6×400
Các Thang Số Đo

Thang đokg/cm2

0-60

0-120

0-160

0-200

0-300

0-400

0-500

0-600

Tham khảo thêm sản phẩm khác củaĐồng Hồ Đo Nhiệt Độ