ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

1.Mô tả: ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

  • Loại: High Speed.

  • Dòng định mức: 225A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng rò: 30mA. 1,2,500mA.

  • Điện áp định mức: 100–440 V.

  • Dòng ngắn mạch 400V AC: 30 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

ELCB Mitsubishi NV250-SW(HS)-3P-225A-30KA

Tham khảo thêm các sản phẩm của ELCB Mitsubishi NV-S