ELCB Mitsubishi NV400-CW(HS) 3P 250A 36KA

1.Mô tả: ELCB Mitsubishi NV400-CW(HS) 3P 250A 36KA

  • Loại: High Speed.

  • Dòng định mức: 250A.

  • Số cực: 3 P.

  • Điện áp định mức: 100–440 V.

  • Dòng rò: 1,2,500mA.

  • Dòng ngắn mạch 400V AC: 36kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

ELCB Mitsubishi NV400-CW(HS) 3P 250A 36KA

ELCB Mitsubishi NV400-CW(HS) 3P 250A 36KA

ELCB Mitsubishi NV400-CW(HS) 3P 250A 36KA

 Tham khảo thêm các sản phẩm ELCB Mitsubishi NV-C