Giao diện điện Festo VAEM-L1-S-M1-25 (573445)

Giao diện điện Festo VAEM-L1-S-M1-25 (573445)

– KC nhân vật: KC EMC
– Lớp chống ăn mòn (CRC) 2: Ứng suất ăn mòn vừa phải
– Chứng nhận: RCM dấu tuân thủ
– Trọng lượng sản phẩm: 53 g
– Lưu ý: Về vật liệu tuân thủ RoHS