Khối cơ bản mở rộng A1S58B và A1S58B-S1

Khối cơ bản mở rộng A1S58B và A1S58B-S1

Số bộ I/O có thể kết nối: 8

Khối lượng (kg): 0.87

Kích cỡ W x H x D(mm):365 x 130 x 28

Tham khảo thêm các sản phẩm Main Base A