Khởi động từ 100-K12D10

Điện áp cuộn coil:KJ: 24VACD: 110/120 VACKF: 230 VACKA: 240VACKN: 400VACB: 480VACVC: 600VACZQ: 12VDCZJ: 24VDCZD: 110VDCZS: 125VDCZA: 220VDCZT: 250VDC
Dòng điện định mức: 12AĐiện áp định mức 690VACông suất 5.5kWSố pha: 3PTiếp điểm phụ: 1NO