Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

Contactor Mitsubishi S-N12-AC110V.

Dòng điện định mức: 12A.

Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W.
Tiếp điểm phụ 1NO