MCB Mitsubishi BH-D6-3P-6A

1.Mô tả: MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-6A

  • Số cực 3P.

  • Dòng điện định mức 6A.

  • Dòng cắt ngắn mạch 6kA.

  • Điện áp định mức 400V.

  • Đường đặc tính tải loại B hoặc C.

  • Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X.

2.Kích thước

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-6A

Tham khảo thêm các sản phẩm của MCB Mitsubishi BH-D6