MCCB ABB 1SDA066502R1

  • 1.Mô tả MCCB ABB 1SDA066502R1

  • Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1N

  • Mã sản phẩm: 1SDA066502R1

  • Dòng định mức: 60 A

  • Số cực: 2

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 30 kA theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • 2.Kích thước

  • MCCBMCCB

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB ABB SACE Formula