PLC Omron CJ1M-CPU12

Bộ điều khiển lập trình Omron CJ1M-CPU12
– Nguồn điện: 24 VDC
– Ngôn ngữ lập trình: Ladder
– Bộ nhớ 10 Kstep
– Dung lượng chương trình: 32 kWords
– Có sẵn cổng ngoại vi và cổng RS-232C
– Thời gian thực hiện lệnh: 0.1 µs (lệnh cơ bản), 0.4 µs (lệnh đặc biệt)
– Số lượng I/O có thể gắn tối đa: 320 point/20 unit (không hỗ trợ rack mở rộng)
– Hỗ trợ các chuẩn truyền thông:Ethernet (100 BASE-TX), Controller Link, Serial Communications