PLC Omron CJ1W-CTL41-E

High-speed counter unit CJ1W-CTL41-E
Số lượng kênh đầu vào bộ mã hóa: 4
Tần số tối đa đầu vào bộ mã hóa: 100 kHz