Siemens, Digital I/O Module, 16 Input, 16 Output, 2 A, 24 V dc

Loại sản phẩm : Digital I/O Module
Sêri : SIMATIC S7
Số lượng đầu vào : 16
Số lượng đầu ra: 16
Kiểu đầu vào: Digital;Sink
Loại đầu ra : Digital;Relay
Loại môđun: Input, Output
Dòng điện đầu ra : 2 A
Điện áp nguồn: 24 V dc