PLC Omron CJ1W-MD231

1. Mô tả: PLC Omron CJ1W-MD231

 

– Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD231


– Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs


– Loại ngõ vào: 24 VDC, 7 mA


– Loại ngõ ra: Transistor (sink) 250 VAC/24 VDC, 0.5A

– Kiểu kết nối: Fujitsu connector

 


2. Kích thước

 

PLC Omron CJ1W-MD231