PLC Omron CP1H-X40DR-A

1. Mô tả: PLC Omron CP1H-X40DR-A

– Bộ điều khiển lập trình Omron cao cấp loại nhỏ CP1H-X40DR-A

– CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 đầu ra relay

– Bộ đếm cao tốc: 100kHz pha đơn, và 50kHz pha lệch nhau để điều khiển 4 trục

– Có 8 đầu ngắt vào, 4 đầu vào analog, 2 đầu ra analog

– Chức năng đầu ra xung:
+ 2 đầu ra 100kHz để điều khiển trục 
+ 2 đầu ra 30kHz để điều khiển trục 

– Cho phép mở rộng thêm tối đa: 
+ 7 module vào/ra mở rộng CPM1A
+ 2 module mở rộng của CJ

– Nguồn điện: 100 … 240 VAC, 50/60Hz

– Nguồn cung cấp ngoài: 24 VDC, 300mA

– Ngôn ngữ lập trình: Khối chức năng Ladder hoặc ST

– Dung lượng chương trình: 32 kWords

– Thời gian thực hiện lệnh: 0,1 µs (lệnh cơ bản), 0.15 µs (lệnh đặc biệt)

– Cổng truyền thông USB và 2 cổng nối tiếp có thể lựa chọn bo mở rộng RS-232 hoặc RS-422/485

– Hỗ trợ các chuẩn truyền thông: Profibus-DP, DeviceNet, CompoBus/S  

2. Kích thước
PLC Omron CP1H-X40DR-A

3. Nối dây

  • Sơ đồ nối dây ngõ vào:

    + High-speed counter input: CIO 0.04, CIO 0.05, CIO 0.10, CIO 0.11

PLC Omron CP1H-X40DR-A

+ Interrupt inputs and quick-response inputs

PLC Omron CP1H-X40DR-A

+ Normal inputs

PLC Omron CP1H-X40DR-A