PLC Omron CQM1-TC201

1. Mô tả: PLC Omron CQM1-TC201

 – Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC201

– 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or advanced PID control, transistor (NPN) output, 4 loops

 

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON CQM1H