Servo MR-J2S-500B4 Mitsubishi

Servo MR-J2S-500B4 Mitsubishi

  • Loại: servo amplifier

  • Điện áp cung cấp:3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz

  • Công suất: 5 kW

  • Loại motor tương thích:HC-SFS5024

  • Điều khiển: Tốc độ, moment, vị trí

  • Phương pháp điều khiển: điều chế xung PWM, điều chỉnh dòng điện

 Chọn các mã sản phẩm khác của  Servo Amplifier MR-J2S