Solenoid Valve MVSA-150-4E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-150-4E2

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-150-4E2

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ kép

  • Port size: M5 x 0.8

  • Lưu chất khí, áp suất 1.5~8 kgf/cm2

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: