Solenoid Valve MVSA-300-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-300-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-300-4E2C.P.R

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, closed center

  • Port size: PT 3/8

  • Lưu chất khí, áp suất 2 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 30 mm

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: