SYSMAC Link Unit C200HW-SLK13

1. Mô tả: SYSMAC Link Unit C200HW-SLK13

– Yêu cầu:
+ Kết nối cáp H-PCF
+ Bus Connection Unit: C20HW-CE001/002

– Data link table: 918 words

– Môi trường truyền dẫn: cáp sợi quang

– Khối lượng: 500g max.

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON C200H