Timer Omron H3DK-FA

1) Mô tả:Timer Omron H3DK-FA

– Điện áp cung cấp: 12 VDC

– Chế độ hoạt động:
      + Flicker OFF start
      + Flicker ON start

– Dải thời gian:
      + 0.1 to 1.2 s
      + 1 to 12 s
      + 10 to 120 s
      + 1 to 12 min
      + 10 to 120 min
      + 1 to 12 h
      + 10 to 120 h
      + 100 to 1200 h

– Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

– Kết nối với bên ngoài: Terminals

– Kiểu gá đặt: gắn thanh rail

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3DK-FA

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3DK-FA

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Flicker OFF start