Timer Omron H3DK-HCS

1) Mô tả: Timer Omron H3DK-HCS

– Điện áp cung cấp: 100 … 120 VAC, 50/60Hz

– Chế độ hoạt động: Chế độ Time-limit /tự reset

– Dải thời gian:
      + 0.1s to 1.2 s
      + 1s to 12 s

– Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

– Kết nối với bên ngoài: terminals

– Kiểu gá đặt: gắn thanh rail

2) Kích thước

 

Timer Omron H3DK-HCS

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3DK-HCS

 

4) Giản đồ điều khiển

 

Timer Omron H3DK-HCS

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K