Timer Omron H3RN-2 DC12V

1) Mô tả:Timer Omron H3RN-2 DC12V

– Điện áp cung cấp: 12 VDC

– Chế độ hoạt động:
+ ON delay
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start
+ Interval

+ Pulse Operation

– Dải thời gian:
+ 0.1s to 1s
+ 1s to 10s
+ 0.
1 min to 1 min
+ 1 min to 10 min

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Kết nối với bên ngoài: Loại chân cắm.

2) Kích thước 

Timer Omron H3RN-2 DC12V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3RN-2 DC12V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON-delay

Timer Omron H3RN-2 DC12V

  • Flicker OFF start

Timer Omron H3RN-2 DC12V

  • Flicker ON start