Toggle Switches Honeywell 112TW1-10

1. Mô tả: Toggle Switches Honeywell 112TW1-10

  • Công tắc lật honeywell 112TW1-10.

  • Dòng tải: 0.1 A to 5.0 A at 0.5 Vac to 115 Vac|0.1 A to 5.0 A at 0.5 Vdc to 28 Vdc.

  • Loại tiếp điểm: DPDT.

  • Kiểu tác động: 3 vị trí.

    Toggle

  • Kiểu lắp đặt:Bushing 15/32 in.

  • Chân cắm: IWTS.

2. Kích thước: