Van điện từ Burkert 0330

Van điện từ 0330
Xuất xứ: Đức
Van điện từ 2/2 tác động trực tiếp, có cách ly màng, Type 0330.
DN 2 – 4 mm
Áp suất 0 – 16 bar
G1/4